Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań A2 węzeł „Głuchowo” – Wrocław, A8 węzeł „Widawa”, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zdjęcia


Listopad 2013

Email Drukuj PDF

Obiekt WD-57G -wykonywanie umocnienia terenu pod obiektem geokratą

 

Obiekt WD-57G -wykonywanie umocnienia terenu pod obiektem geokratą

 

Najazd na obiekt WD-50A w ciągu drogi gminnej nr 4012

 

Najazd na obiekt WD-50 w ciągu drogi gminnej nr 4012

 

Najazd na obiekt WD-53 w ciągu drogi powiatowej 5476P -wykonywanie warstwy podbudowy z BA

 

Najazd na obiekt WD-53 -wykonywanie warstwy podbudowy z BA

 

Najazd na obiekt WD-54 w ciągu drogi gminnej nr 6009

 

Droga gminna nr 4012 -wykonywanie warstwy wiążącej z BA

 

S-5 -wykonywanie badania równości

 

Droga powiatowa 5476P -układanie ścieku trójkątnego

 

Obiekt WD-57G -umocnienie rowu pod obiektem płytami ażurowymi

 

Obiekt WD-57G -wykonane umocnienie terenu pod obiektem

 

Obiekt WD-57G -wykonane umocnienie terenu pod obiektem

 

Obiekty WD-50 i WD-50A

 

Droga powiatowa 5476P -układanie warstwy ścieralnej z BA

 

Droga gminna nr 4012

 

Obiekt WD-54 -montaż słupków barieroporęczy

 

Droga powiatowa 5476P -wykonane oznakowanie poziome

 

Obiekt WD-53 -wykonane oznakowanie poziome

 

Obiekt WD-50 -montaż barieroporęczy

Poprawiony: czwartek, 28 listopada 2013 10:16
 

Październik 2013

Email Drukuj PDF

DK-36 -obiekt MS-57D

 

Węzeł Rawicz -obiekt WD-57

 

DK-36 -obiekt WD-57

 

DK-36 -obiekt MS-57E

 

Obiekt WD-57G

 

DK-36 -obiekt WD-57G

 

DK-36 -obiekty WD-57B i WD-57C

 

S-5 w km 106+000 -wykonywanie podbudowy z BA WMS

 

Obiekt WD-53 -wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

 

Obiekt WD-53 -wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

 

Węzeł Kaczkowo -rondo na skrzyżowaniu z DK-5

 

Węzeł Kaczkowo -podbudowa z kruszywa łamanego

 

Węzeł Kaczkowo -wykonywanie warstwy podbudowy z BA WMS

 

Obiekt WD-54 -wykonywanie chodnika z kostki brukowej betonowej na zjeździe z obiektu

 

DK-36 -droga dojazdowa DD71B

 

S-5 -obróbka wpustu deszczowego

 

S-5 w km 106+000

 

S-5 w km 105+500

 

Obiekt WD-53 -chodnik z kostki brukowej betonowej na zjeździe z obiektu

 

S-5 w km 83+400 -wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego

 

Obiekt WZ-61C -betonowanie opaski żelbetowej

 

S-5 w km 87+000 -wykonywanie podbudowy z BA WMS

 

S-5 -tymczasowe zabezpieczenie terenu budowy przed herpetofauną

 

Obiekt WD-54 -wykonywanie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego

 

Obiekt WD-53 -wykonywanie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego

 

Rondo Kaczkowo

Poprawiony: poniedziałek, 04 listopada 2013 09:28
 

Wrzesień 2013

Email Drukuj PDF

Najazd na obiekt WD-57G -zamontowane słupki barier linowych

 

DK-36 w km 75+000 -słupki barier linowych oraz tymczasowa "brewka" betonowa zabezpieczająca pobocze przed rozmyciem

 

DK-36 -prace melioracyjne

 

DK-36 w km 70+400 -zamontowane słupki barier linowych

 

Obiekt WD-57 -montaż latarni oświetleniowych

 

DK-36 Węzeł Rawicz -montaż barier na rondzie

 

DK-36 w km 69+750 -zmontowana bariera linowa

 

S-5 w km 89+250 -wykonywanie podbudowy z BA WMS

 

S-5 w km 89+250 -wykonywanie podbudowy z BA WMS

 

S-5 w km 83+400 -wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

 

S-5 -wykonywanie badania nośności i zagęszczenia podbudowy płytą statyczna VSS

 

Obiekt WD-57G -układanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych

 

Obiekt WD-57G -wykonywanie próby przyczepności nawierzchni żywicznej do podłoża metodą pull-off

 

DK-36 w km 70+550 -montaż słupków barier linowych

 

S-5 w km 84+500 -układanie podbudowy z BA WMS

 

S-5 w km 84+500 -układanie podbudowy z BA WMS

 

Obiekt WD-57G -wykonywanie przeciwspadków z asfaltu lanego

 

S-5 w km 84+400 -wykonana podbudowa z BA WMS

 

S-5 w km 84+800 -skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową przed ułożeniem podbudowy z BA WMS

 

S-5 w km 86+300 -wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

 

Obiekt MS-57F -zamontowane słupki barieroporęczy

 

Obiekt WD-57G -wykonywanie próbnego obciążenia obiektu

 

Obiekt WS-62 -betonowanie płyty przejściowej

 

Obiekt WS-62 -betonowanie płyty przejściowej

 

S-5 w km 105+200

 

S-5 w km 89+300 -układanie podbudowy z BA WMS

 

Obiekt WD-54 -układanie nawierzchni żywicznej na płycie pomostu

 

S-5 w km 89+200

 

DK-36 w km 70+400

 

DK-36 w km 70+540 -obiekt MS-57E

Poprawiony: wtorek, 01 października 2013 11:48
 


Strona 1 z 13